Instrukcja korzystania ze strony


Instrukcja korzystania ze strony głównej BIP

Strona  Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w katowicach jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w Ustawie o dostępie do informacji publicznej.


Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

  1. Menu górnego zawierającego logo Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach wraz z adresem i  numerami telefonów.
  2. Menu nawigacji (poniżej Menu górnego) wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie.
  3. Menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony, w tym odsyłacze do struktury MZUiM oraz podział na działy
  4. Menu prawego (po prawej stronie witryny). W prawym menu znajdują się elementy typowe dla podstrony BIP takie jak Wyszukiwarka, Zamówienia publiczne, Oferty pracy, Najważniejsze informacje da mieszkańców i stron, Wyniki kontroli, Skargi i Wnioski.


Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.
Do informacji tych można dotrzeć poprzez:

  1. Spis Podmiotów, dostępny jako pozycje w menu po lewej i prawej stronie witryny,
  2. Wyszukiwarkę znajdującą się po prawej stronie witryny.


Redaktorzy stron podmiotowych BIP mają możliwość dodawania, modyfikacji lub archiwizacji danych przypisanych im podmiotów.


Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
FAQ