Statut organizacyjny MZUiM katowice

 Wszelkie informacje na temat:

·         Statusu prawnego

·         Przedmiot działania i kompetencje

·         Organów i osób sprawujące funkcje wraz z  ich kompetencjami

·         trybu działania

znajdują się w dwóch poniższych dokumentach

Wnioski do pobrania

Poniżej znajdują się wzory wniosków do pobrania.

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2020-07-02 07:39 przez: Andrzej Ponikło
FAQ