O Zarządzie

Na majątek MZUiM Katowice składają się środki trwałe o łącznej wartości:

btutto: 3 180 513 166,21 zł
umorzenia: 745 546 379,43 zł
netto: 2 434 966 786,78 zł

Pod administracją MZUM znajduje się

 • 551,8 km dróg z czego:

  • 32,6 km to drogi krajowe,
  • 2,5 km to drogi wojewódzkie,
  • 198,6 km to drogi powiatowe,
  • 318,1 km to drogi gminne,
 • 99 obiektów mostowych z czego:
  •  2 o łącznej długości 1184,00 m na drogach wojewódzkich
  • 31 o łącznej długości 1284,39 m na drogach krajowych,
  • 56 o łącznej długości 1450,44 m na drogach powiatowych,
  • 10 o łącznej długości 86,18 m na drogach gmiennych,
 • Tunel pod rondem o długościach naw: 665m i 659m,
 • 29 przejścia podziemne
 • 34 nadziemnych kładek dla pieszych.
Wnioski do pobrania

Poniżej znajdują się wzory wniosków do pobrania.

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2021-03-24 08:02 przez: Andrzej Ponikło
FAQ