Dział Gospodarki Komunalnej

 • czyszczenie oraz naprawy wpustów deszczowych zabudowanych w drogach
  gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie miasta Katowice
  oraz drogach wewnętrznych w zarządzie MZUiM i miejskich drogach wewnętrznych,
  gdzie nie ma wyznaczonego władającego,

 • eksploatacja kanałów technologicznych,

 • oczyszczanie przystanków autobusowych i tramwajowych,
   
 • utrzymanie czystości Dworca autobusowego wraz z przejazdem,
   
 • utrzymanie czystości słupów ogłoszeniowych zabudowanych w pasie drogowym,
   
 • utrzymanie czystości i bieżąca eksploatacja przejść podziemnych, tuneli i kładek
  dla pieszych,


 • opróżnianie ulicznych koszy na śmieci,

 • współpraca i koordynacja z firmami zewnętrznymi, z którymi Miasto ma podpisane
  umowy w zakresie stawiania i bieżącej eksploatacji wiat przystankowych autobu-
  sowych na terenie miasta Katowice,

 • utrzymanie oraz nadzór eksploatacyjny nad oświetleniem drogowym miasta Katowice,

 • prowadzenie ewidencji oświetlenia ulicznego na terenie  miasta Katowice w rozbiciu
  na rodzaje, ilości, dzielnice,

 • rozliczanie  rachunków za energie elektryczną  oraz prowadzenie bazy danych,

 • prowadzenie rejestru potrzeb  ( wnioski mieszkańców, radnych, jednostek etc)
  w zakresie  modernizacji i remontów oświetlenia,

   
 • dekoracja  miasta  w okresie świąteczno-noworocznym,

 • zakup ławek, słupów ogłoszeniowych i ulicznych koszy na śmieci,

 • rozpatrywanie wniosków o rozmieszczenie małej architektury w pasie drogowym,

 • letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placów, parkingów, zatok przystankowych
  oraz ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i torowisk tramwajowych
  wbudowanych w jezdnie na terenie miasta Katowice.Kontakt

Kierownik:

 • mgr inż. Andrzej Słowik – wew. 142

Pracownicy działu:

 • Jolanta Cebo – wew. 139
 • mgr inż. Daria Bogusławska – wew. 139
 • mgr Krzysztof Potocki – wew. 139
 • Jolanta Mencel – wew. 140 - oświetlenie
 • inż. Krzysztof Gronowski – wew. 140 - oświetlenie
 • Małgorzata Ręcławowicz – wew. 141 - wiaty przystankowe
 • mgr Agnieszka Kwapień - wew. 140 - oświetlenie
Wnioski do pobrania

Poniżej znajdują się wzory wniosków do pobrania.

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2018-06-22 09:52 przez: Andrzej Ponikło
FAQ