Radca Prawny

Radca Prawny

  • prowadzi postępowania w sprawach związanych ze zdarzeniami (uszkodzenia pojazdów, uszkodzenia ciała) występującymi na drogach publicznych na terenie miasta Katowice, dla których obowiązki zarządcy dróg pełni Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach,
  • prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem mienia MZUiM oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności MZUiM,
  • w sprawach sądowych i arbitrażowych występuje jako pełnomocnik MZUiM,
  • współdziała przy opracowywaniu zawiadomień karnych i udziela wyjaśnień organom  ścigania.
Kontakt

Tel:   32 256 99 01 wew. 110

  • Wojciech Kubis

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
FAQ