Zabezpieczenie Ruchu Drogowego

Do zadań działu Zabezpieczenia Ruchu Drogowego należy m.in.:

 • utrzymywanie we właściwym stanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu na terenie miasta,
 • prowadzenie systematycznej kontroli stanu oznakowania i urządzeń zabezpieczających,
 • budowanie, modernizowanie i wykonywanie remontów oznakowania oraz urządzeń zabezpieczających ruch,
 • przygotowywanie zleceń i umów obcym wykonawcom, dotyczących budowy lub modernizacji oznakowania oraz urządzeń zabezpieczających.
 • zimowe utrzymanie chodników i parkingów według wytycznych Urzędu Miasta Katowice.

 

Kontakt

Tel:   32 256 99 01 wew. 120

E-mail:

zabezpieczenieruchu@mzum.katowice.pl


Kierownik:

 • mgr inż. Bartosz Bisaga

Pracownicy działu:

 • mgr inż. Michał Plewnia
 • Adam Pieczyński
 • inż. Elżbieta Bisaga
 • mgr inż. Andrzej Słomka
 • Jacek Prokop
Wnioski do pobrania

Poniżej znajdują się wzory wniosków do pobrania.

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2018-09-05 08:40 przez: Andrzej Ponikło
FAQ