Dział robót drogowych
Zadaniem Kierownictwa Robót Drogowych jest prowadzenie całokształtu spraw, zagadnień i problemów związanych z budową, remontami wykonywanymi systemem gospodarczym w zakresie robót brukarskich i asfaltowych oraz zimowe utrzymanie chodników i parkingów według wytycznych Urzędu Miasta Katowice.

Kontakt


tel.:   32 256 60 85


Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
FAQ