Zajęcie pasa drogowego

Działając w oparciu o Ustawę o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 204, poz. 2086, z 2004 r.) zgodnie z art. 40, Sekcja ds. zajęcia pasa drogowego zajmuje się wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Zezwolenia wydawane są w celu:

  • prowadzenia robót w pasie drogowym,
  • umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (np. koperty).


Prowadzenie robót dotyczy wszelkich robót prowadzonych w pasie drogowym, tj. zarówno robót związanych z układaniem sieci urządzeń podziemnych (ciągi główne, przyłącza) i.t.p. jak również wszelkiego rodzaju wygrodzeń i zajęć pasa drogowego np. pod rusztowania, pracę zwyżki i.t.p.

Zezwolenia na „koperty” wydajemy na obszar poza strefą płatnego parkowania, natomiast w strefie płatnego parkowania zezwolenia wydaje dział Zabezpieczenia Ruchu Drogowego tut. Zarządu.

Uchwała rady Miasta w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice

 


Uchwała nr XL/925/13 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Katowice do kategorii dróg powiatowych oraz gminnych

 Formularze wniosków o umieszczenie w pasie drogowym ogródka gastronomicznego, reklamy , stoiska handlowego, obiektu budowlanego oraz trwałe zajęcie pod termoizolację budynku znajdują się w Dziale Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń

Kontakt


tel.:  32 256 99 01, 256 99 17

PO Kierownik:

  • Mirosław Graca - wew. 121

Pracownicy:

  • wew. 114
Wnioski do pobrania

Poniżej znajdują się wzory wniosków do pobrania.

Utworzono: 2010-12-01 09:00 przez: Bartosz Bisaga
Ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 07:32 przez: Andrzej Ponikło
FAQ